Wie zijn wij?

Het is in de zomer 2004. Wij ontmoeten elkaar in een caravan op een camping in een klein gehucht, genaamd; de Pollen. We zijn actief voor stichting Dabar en doen kinderwerk. Janine als teamlid en Bram als leider van dit team. In deze week ziet Bram iets bijzonders in Janine, maar daar blijft het ook bij.
Tijdens een reünie in het gezellige Brabant hetzelfde jaar, beginnen de eerste vlinders te fladderen en wordt verliefdheid steeds meer ‘houden van’. In 2007 klinkt het ja-woord en wordt onze liefde met Gods Zegen bevestigd.

Al snel wordt duidelijk dat we allebei een passie voor God, muziek en het bemoedigen van mensen hebben. Het eerste spontane gezamenlijke optreden vindt plaats tijdens een eredienst in een verzorgingstehuis. Vanaf dit moment volgen er meer gelegenheden waar we mogen zingen.

In een moeilijke periode schrijven we ons eerste lied, “Overgave”. Na onderzoeken in het ziekenhuis, blijkt het medisch gezien onmogelijk te zijn, dat wij kinderen kunnen krijgen. Een verdrietig en pijnlijk bericht. In de volgende jaren moeten we leren om ons leven echt in Gods hand te leggen. We geloven dat Hij ons het wonder van nieuw leven kan geven, maar beseffen dat verlangen en verwachting hand in hand gaan met het gewoon wandelen op de alledaagse wegen. We ervaren juist in deze periode dat we steeds meer naar elkaar toegroeien, ook op muzikaal gebied.

De jaren daarna schrijven we liederen waarin we een stem willen zijn voor degene die hun gevoelens en gedachten niet kunnen verwoorden. Sommige liederen ontstaan doordat we zelf door processen van herstel gaan en andere vanuit een zoektocht naar Gods trouw en liefde.