Wat doen wij?

“Loof de Heere, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken. Zing voor Hem, zing psalmen voor Hem, spreek aandachtig van al zijn wonderen. Beroem u in Zijn heilige Naam, laat het hart van wie de Heere zoeken, zich verblijden.”

Psalm 105: 1-3 HSV

Zingen…

Wij zingen eigen geschreven liederen, aangevuld met Nederlandstalige en Engelstalige gospelmuziek.
Wij verzorgen o.a. de muzikale omlijsting in erediensten, jeugddiensten en op vrouwendagen, mannendagen of tijdens bruiloften. Eventueel kunnen wij ook de samenzang begeleiden. Bram speelt zowel orgel als piano. De keuze van de liederen is altijd in overleg.

Getuigen…

In ons leven hebben we gezien hoe God Zijn trouw en liefde aan ons heeft gegeven. In tijden van vreugde, maar ook in tijden van verdriet of boosheid. We hebben individueel, maar ook samen heel wat stormen moeten doorstaan. Soms greep God op Majestueuze wijze in, maar er zijn ook momenten waarop Zijn antwoorden tot op de dag van vandaag nog zijn uitgebleven en de Hemelse stilte overheerst. Onze getuigenissen delen we graag met anderen om te bemoedigen en aan te moedigen. Tijdens het getuigen, zingen we altijd een lied.
Het boek “Gefeliciteerd met jezelf!” omschrijft één van onze getuigenissen. In dit geval het levensverhaal van Janine. Het boek is via deze site te bestellen.

Spreken…

Vanuit Gods Woord vol passie spreken voor groepen mensen is een groot verlangen. Zowel Bram als Janine spreken voor verschillende doelgroepen. Specifieke onderwerpen zijn: identiteit-intimiteit-autoriteit, aanvaarding en afwijzing, vergeving en herstel, Gods stem verstaan, volharding, Jezus volgen, onvervulde beloften, de geestelijke wereld etc.
In overleg kan er voor andere thema’s gekozen worden. Ervaringen vanuit hun eigen levens worden in de spreekbeurten verwerkt.

Ook is Janine bereid om mee te werken aan seminars of studiedagen die gaan over Borderline persoonlijkheidsproblematiek, automutilatie, zelfhaat, seksueel misbruik en de weg naar herstel, (geestelijke) manipulatie en een onvervulde kinderwens.